Kurzovné a způsob placení

 

Milí účastníci kurzů,

dovolujeme si vás upozornit, že lze předpokládat mírné navýšení kurzovného oproti níže uvedeným cenám předchozích ročníků. Upřesníme během podzimu 2023.

Děkujeme za pochopení.

 

Plné základní kurzovné:

  • aktivní účastníci /lekce v českém jazyce/

       6 500 Kč za 5 lekcí à 50 min.

Základní kurzovné je nutno zaplatit do data uzávěrky přihlášek,

t.j. do 31. 5. 2024.

 

V případě, že lekce /nebo některé z lekcí/ budou vedeny v cizím jazyce, doplatí aktivní účastník za každou takovou hodinu dalších 900,- Kč /do celkové částky 2 200,- Kč za jednu lekci v cizím jazyce/. Konečné rozdělení k jednotlivým lektorům se provádí před začátkem kurzů na základě preferencí udaných v přihlášce účastníkem a s přihlédnutím ke kapacitě jednotlivých lektorů. Před zahájením kurzů také účastník případně doplatí příslušnou částku podle definitivního počtu lekcí vedených v cizím jazyce.

  • pasivní účastníci

       3 800 Kč za celý kurz

 

Možnost zakoupení i menšího počtu lekcí a pasivní účasti na menší počet dní nebo i na jednotlivé dny a dále možnost dodatečného zakoupení jedné nebo dvou lekcí navíc v průběhu kurzů /podle kapacity lektora/.

Kurzovné v tomto případě činí:

1 300 Kč za jednu lekci aktivního účastníka v českém jazyce /2 200 Kč za lekci v cizím jazyce/ a 600 Kč za jeden den pasivní účasti

 

Bezplatná účast:

 

 

Způsob úhrady:                                       

 

převodem na účet Pražské konzervatoře do 31. 5. 2024, případné doplatky za lekce v cizím jazyce do data zahájení kurzů.

 

Číslo účtu: 2001630003/6000, variabilní symbol 72024.

Ve zprávě pro příjemce uveďte: vaše jméno a jako účel platby: kurzovné

 

Údaje pro případný převod peněz ze zahraničí:

IBAN: CZ31 6000 0000 0020 0163 0003

BIC/SWIFT: PMBPCZPP

PPF Banka a.s.

Evropská 2690/17

160 41 Praha 6

Czech Republic

 

Obdržení přihlášky pořadatel obratem potvrdí každému účastníkovi e-mailem.

Jakmile dojde k převodu kurzovného na účet Pražské konzervatoře, dostane účastník e-mailem potvrzení o přijetí do kurzů.

 

Upozornění:

pokud od nás nedostanete žádné potvrzení do 10. června 2024, ihned nás, prosím, informujte. Může jít o nedoručený e-mail nebo o jiné nedopatření.