INFORMACE PRO AKTIVNÍ ÚČASTNÍKY

 

Milí účastníci Mezinárodních letních klavírních kurzů Pražské konzervatoře 2019,

 

blíží se otevření našich kurzů.

Věřím, že se již všichni na kurzy těšíte, my se těšíme na vás!

Na webových stránkách kurzů najdete všechny informace, které budete potřebovat. Vše je aktualizované. Nicméně tato verze nemusí být definitivní. Sledujte, prosím, webové stránky i po zahájení průběžně. Tam budou vždy poslední aktualizace.

Budova školy bude pro vás otevřena každý den od 7:30 do 19:30 hodin, prakticky ještě o něco déle (7-20), pokud se s vrátnými domluvíte. Někdy to možná půjde trochu hůře, omlouváme se předem…

V den zahájení – před otevřením kurzů a zahajovacím koncertem Anny Nebaby (2. 7. 2019, začátek v 19:30 hod. v Koncertním sále) – budu vám všem k dispozici cca od 17 do 19 hodin v učebně č. 130 v 1. patře vpravo na konci chodby pro případná přání nebo dotazy, můžeme spolu vyřídit i eventuální nedoplatky kurzovného, pokud jste je již nepoukázali na účet školy (to se týká ovšem většinou pouze několika málo zahraničních účastníků). V tuto dobu, ale i průběžně každý den, když mě vyhledáte, bude možné si případně dokoupit vstup na kurzy jako pasivní účastník. To je informace např. pro vaše pedagogy nebo kolegy, kteří by se chtěli rovněž našich kurzů v této formě zúčastnit. Vy – aktivní účastníci – máte tuto možnost zajištěnu automaticky v ceně kurzu, můžete se kdykoliv pasivně účastnit lekcí u kteréhokoliv z pedagogů.

Dovolte mi připomenout vám, že v případě, že byste cítili potřebu jedné či dvou lekcí navíc, je zde i možnost případného dokoupení těchto lekcí. Ale, prosím, pouze po předchozí dohodě s vámi požadovaným lektorem!

Od 1. července 2019 bude již také možno cvičit v budově Pražské konzervatoře Na Rejdišti. Po celou dobu konání kurzů bude platit rozvrh cvičných hodin. Ten vám všem, kdo jste o to požádali, garantuje v daném čase jistotu, že třída je rezervovaná pouze pro vás. Jak je z rozvrhu patrno, jsou zde i určité další, byť velmi omezené, rezervy. Bude-li někdo potřebovat cvičit i v jinou dobu, možnost se téměř určitě najde. V krajní nouzi to však můžou být nástroje, které se na cvičení normálně nevyužívají a jejich kvalita může být i velmi špatná (slouží ve 3. patře pouze pro teoretickou výuku). Zrovna tak pro vás mimopražské, kteří přijedete do Prahy rovnou na hodinu, zde bude na požádání ve vrátnici možnost získat na potřebnou dobu třídu na rozehrání. Vrátní vám vydají klíče od tříd na vaše jméno. Za klíč i za pořádek ve třídě jste od té chvíle zodpovědní vy sami, případně váš zákonný zástupce. Doporučuji navíc jako samozřejmost: při opuštění třídy, byť na chvilku, vždy učebnu zamkněte a klíč si vezměte s sebou.

Pro jistotu tedy ještě jednou zopakuji: všichni aktivní účastníci (i ti, co nejsou uvedeni na oficiálním rozvrhu cvičných hodin) mohou požádat o třídu na rozehrání před hodinou. Vrátní se budou snažit vám vyhovět v případě, že volná třída bude k dispozici.

Všechny aktuální informace v době kurzů najdete v písemné podobě na nástěnce mezi učebnami, ve kterých bude probíhat výuka – v 1. patře vpravo na konci chodby, a rovněž na webových stránkách. Pro jistotu si zde vždy před hodinou ověřte, že nedošlo k časové změně. 

Uvidíme se nejpozději v neděli 2. července 2018 v 19:30 v Koncertním sále Pražské konzervatoře v hlavní budově školy v ulici Na Rejdišti (samozřejmě: někteří z vás přijedou do Prahy později…). V této budově budou probíhat i naše kurzy. Vcházet do sálu i do budovy v průběhu kurzů budete pravděpodobně pouze hlavním vchodem z ulice Na Rejdišti, kde vám vrátný po vašem zazvonění „zabzučí“, a tím otevře dveře. Do sálu sejdete vlevo od vrátnice dolů do suterénu. Při večerních koncertech bývá otevřen i přímý vchod do sálu z Dvořákova nábřeží, ale nepředpokládám, že by se tak nyní dělo. Je to i kvůli lepší kontrole, kdo vstupuje do budovy.

Na slavnostním otevření našich kurzů nejprve krátce přivítáme a představíme všechny účastníky našich kurzů a pak následuje cca 40 minutový recitál Anny Nebaby, ve kterém se představí tato mimořádně talentovaná 14 letá ukrajinská pianistka, mj. laureátka posledního ročníku Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2018 a řady dalších mezinárodních soutěží.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu lekcí.

Budeme rádi, když nám oznámíte případnou změnu repertoáru nebo jeho aktuální doplnění dalšími skladbami, které chcete na kurzech studovat. Je to služba i pro ostatní účastníky a hosty našich kurzů.

Děkujeme za spolupráci.

Pokud máte jakékoliv dotazy, rádi je zodpovíme a s případnými problémy se pokusíme pomoci.

Přejeme vám šťastnou cestu do Prahy a těšíme se na vás.

 

Srdečně zdraví Milan Langer, jednatel MLKKPK 2019 a vedoucí klavírního oddělení Pražské konzervatoře.

milanger@centrum.cz  nebo  klavirni.kurzy@prgcons.cz

osobní mobil: +420 603 189 455