Kurzovné a způsob placení

 

Plné základní kurzovné:              

  • aktivní účastníci /lekce v českém jazyce/

       6 000 Kč za 5 lekcí à 45 min.

Základní kurzovné je nutno zaplatit do data uzávěrky přihlášek,

t.j. do 31. 5. 2022.

 

V případě, že lekce /nebo některé z lekcí/ budou vedeny v cizím jazyce, doplatí aktivní účastník za každou takovou hodinu dalších 800,- Kč /do celkové částky 2 000,- Kč za jednu lekci v cizím jazyce/. Konečné rozdělení k jednotlivým lektorům se provádí před začátkem kurzů na základě preferencí udaných v přihlášce účastníkem a s přihlédnutím ke kapacitě jednotlivých lektorů. Před zahájením kurzů také účastník případně doplatí příslušnou částku podle definitivního počtu lekcí vedených v cizím jazyce.

  • pasivní účastníci                                 

       3 400 Kč za celý kurz

 

Možnost zakoupení i menšího počtu lekcí a pasivní účasti na menší počet dní nebo i na jednotlivé dny a dále možnost dodatečného zakoupení jedné nebo dvou lekcí navíc v průběhu kurzů /podle kapacity lektora/.

Kurzovné v tomto případě činí:

1 200 Kč za jednu lekci aktivního účastníka v českém jazyce /2 000 Kč za lekci v cizím jazyce/ a 500 Kč za jeden den pasivní účasti

 

Bezplatná účast:

  • doprovod účastníka do 15 let /pokud doprovázející není zároveň  aktivním  nebo pasivním  účastníkem kurzů, případně hudebním  pedagogem/
  • laureáti soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2021

 

 

Způsob úhrady:                                       
                                                                                             
převodem na účet Pražské konzervatoře do 31. 5. 2022, případné doplatky za lekce v cizím jazyce do data zahájení kurzů.

 

Číslo účtu:  2001630003/6000, variabilní symbol 72022.

Ve zprávě pro příjemce uveďte: vaše jméno a jako účel platby: kurzovné

 

Obdržení přihlášky pořadatel obratem potvrdí každému účastníkovi e-mailem.

Jakmile dojde k převodu kurzovného na účet Pražské konzervatoře, dostane účastník e-mailem potvrzení o přijetí do kurzů.

 

Upozornění:

pokud od nás nedostanete žádné potvrzení do 10. června 2022, ihned nás, prosím, informujte. Může jít o nedoručený e-mail nebo o jiné nedopatření.