Pravidla pro návštěvníky koncertů

PRAVIDLA A DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY KONCERTŮ V KONCERTNÍM SÁLE PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

 

Kapacita hlediště může být zaplněna nejvýše z 50% a celkový počet přítomných osob nesmí uvnitř Koncertního sálu Pražské konzervatoře přesáhnout 160 osob. Všichni diváci musí být usazeni tak, aby mezi nimi bylo alespoň jedno neobsazené sedadlo (s výjimkou osob z jedné domácnosti).

Při příchodu musí všichni posluchači prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní 
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
  • doložit aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní 

 

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). V hledišti není možné konzumovat jídlo ani nápoje.