pořádá                            

17. MEZINÁRODNÍ LETNÍ KLAVÍRNÍ KURZY PRAŽSKÉ  KONZERVATOŘE

2. – 12. července 2025

Mistrovské klavírní kurzy jsou otevřeny všem zájemcům od 11 let věku výše /od roku narození 2014 a dříve/, žákům i pedagogům uměleckých škol, studentům konzervatoří i vysokých škol, amatérům i profesionálům, aktivním i pasivním účastníkům. Jsou součástí projektu komplexní péče Pražské konzervatoře o mladé talentované klavíristy, který zahrnuje mezinárodní soutěžní přehlídku laureátů klavírních soutěží od 12 do 18 let Mladý klavír Pražské konzervatoře, samostatný koncert laureátů této přehlídky a jejich aktivní účast na letních klavírních kurzech, která je součástí jejich ocenění. Těmto laureátům, ale i všem ostatním aktivním účastníkům, se v pěti lekcích desetidenního intenzivního kurzu dostane plné péče špičkových klavírních pedagogů-koncertních umělců a jejich nově nabyté zkušenosti mohou být zúročeny vystoupením na některém ze tří veřejných koncertů na závěr kurzů. Kurzy proběhnou v hlavní budově Pražské konzervatoře Na Rejdišti.

Lektoři (v jednání; bude potvrzeno):
doc. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D. – Akademie múzických umění v Praze, Pražská konzervatoř
doc. MgA. Martin Kasík, Ph.D. – Akademie múzických umění v Praze, Pražská konzervatoř                                                 
Prof. Avedis Kouyoumdjian** – Universität für Musik und darstellende Kunst-Vídeň, Chapelle Musicale Reine Elisabeth-Belgie
MgA. Milan Langer                     – Pražská konzervatoř
Libor Nováček, M.Mus.              Pražská konzervatoř

** Poznámka: profesor Kouyoumdjian  bude  vedle  starších  profesionálních pianistů a studentů klavíru s profesionálním zaměřením (konzervatoře, akademie apod.) vyučovat pouze vyspělejší účastníky kurzů. Náležitou úroveň můžete prokázat např. kopiemi diplomů významných soutěžních úspěchů nebo videonahrávkou z živého koncertního vystoupení. Děkujeme za pochopení.

 

Forma účasti:

  • aktivní
  • pasivní /na celý kurz i na jednotlivé dny/
  • jako doprovod dítěte-účastníka kurzů do 15 let věku

 

Účastníci kurzů do 15 let musí mít doprovod dospělého!

 

Garance:             

  • 5 lekcí à 50 min. pro aktivní účastníky
  • možnost volby pedagoga

/v přihlášce nutno uvést vždy dva lektory pro případ, že by kapacita možností jednoho pedagoga byla vyčerpána nebo by bylo nutno lekce rozdělit. Na přání je však možno rozdělit výuku i mezi více pedagogů /uveďte v přihlášce v části „Zvláštní přání“/

  • volný přístup do výuky všech lektorů
  • denně k dispozici dostatek cvičných hodin
  • všichni účastníci /i pasivní/ obdrží na závěr kurzů certifikát o absolvování kurzů

 

Každý účastník /pasivní, pokud se účastní celého kurzu; i účastník-doprovod dítěte/ vyplní vlastní přihlášku.

Obdržení přihlášky pořadatel obratem potvrdí každému účastníkovi e-mailem.

Jakmile dojde k převodu kurzovného na účet Pražské konzervatoře, obdrží účastník potvrzení o přijetí do kurzů e-mailem.

 

Uzávěrka přihlášek aktivních účastníků spolu s platbou kurzovného

31. května 2025 

Prosíme o dodržení  termínu.

Pokud od nás nedostanete žádné potvrzení do 10. června 2025, ihned nás, prosím, informujte. Může jít o nedoručený e-mail nebo o jiné nedopatření.