Kurzovné a způsob placení

 

Plné základní kurzovné:

  • aktivní účastníci /lekce v českém jazyce/

       7 500 Kč za 5 lekcí à 50 min.

Základní kurzovné je nutno zaplatit do data uzávěrky přihlášek,

t.j. do 31. 5. 2024.

 

V případě, že lekce /nebo některé z lekcí/ budou vedeny v cizím jazyce, doplatí aktivní účastník za každou takovou hodinu dalších 1 000,- Kč /do celkové částky 2 500,- Kč za jednu lekci v cizím jazyce/. Konečné rozdělení k jednotlivým lektorům se provádí před začátkem kurzů na základě preferencí udaných v přihlášce účastníkem a s přihlédnutím ke kapacitě jednotlivých lektorů. Před zahájením kurzů také účastník případně doplatí příslušnou částku podle definitivního počtu lekcí vedených v cizím jazyce.

  • pasivní účastníci

4 300 Kč za celý kurz

 

Možnost zakoupení i menšího počtu lekcí a pasivní účasti na menší počet dní nebo i na jednotlivé dny a dále možnost dodatečného zakoupení jedné nebo dvou lekcí navíc v průběhu kurzů /podle kapacity lektora/.

Kurzovné v tomto případě činí:

1 500 Kč za jednu lekci aktivního účastníka v českém jazyce /2 500 Kč za lekci v cizím jazyce/ a 700 Kč za jeden den pasivní účasti

 

Bezplatná účast:

 

 

Způsob úhrady:                                       

 

převodem na účet Pražské konzervatoře do 31. 5. 2024, případné doplatky za lekce v cizím jazyce do data zahájení kurzů.

 

Číslo účtu: 2001630003/6000, variabilní symbol 72024.

Ve zprávě pro příjemce uveďte: vaše jméno a jako účel platby: kurzovné

 

Údaje pro případný převod peněz ze zahraničí:

IBAN: CZ31 6000 0000 0020 0163 0003

BIC/SWIFT: PMBPCZPP

PPF Banka a.s.

Evropská 2690/17

160 41 Praha 6

Czech Republic

 

Obdržení přihlášky pořadatel obratem potvrdí každému účastníkovi e-mailem.

Jakmile dojde k převodu kurzovného na účet Pražské konzervatoře, dostane účastník e-mailem potvrzení o přijetí do kurzů.

 

Upozornění:

pokud od nás nedostanete žádné potvrzení do 10. června 2024, ihned nás, prosím, informujte. Může jít o nedoručený e-mail nebo o jiné nedopatření.